Truckar

BT-truck 1,6 ton skjutstativtruck batteridriven

Kalmartruck 2,5 ton batteridriven

Lindetruck 7 ton dieseldriven

Kalmartruck 16 ton dieseldriven

4m lyfthöjd